กฏ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

About us

ที่ใดก็ตามเมื่อมีคนจำนวนมาก และเพื่อให้สังคมน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย จำเป็นจะต้องมีกฏ กติกา มารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จึงขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม หรือสมาชิกที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ทราบโดยทั่วกันทุกคน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยชมรมฯ ขอความร่วมมือทุกคน ดังนี้

 1. ผู้ที่เข้าสู่เว็บไซต์ www.mu7club.com แล้วไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เยี่ยมชม หรือเพื่อการเป็นสมาชิกก็ตาม ชมรมฯ จะถือว่าทุกคนได้อ่าน ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ MU7 Club นี้แล้วโดยปริยาย ถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่าไม่เคยอ่านก็ตาม (เรามี LINK ที่ชัดเจนแต่ท่านไม่อ่านเอง)
 2. การสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประเภทใดก็ตามก็เพื่อความสะดวกในการโพสต์และอ่านข้อความเท่านั้น ไม่ใช่การที่จะต้องขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษเหนือกว่าคนอื่น
 3. ห้ามกระการทำใดๆ ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร โดยที่สังคมส่วนรวมไม่สามารถยอมรับได้
 4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการทำลายต่อความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ทุกประเทศ)
 5. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย หรือยุยุงส่งเสริมให้แตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก โดยเด็ดขาด
 6. ห้ามโฆษณาหรือจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
 7. ห้ามนำเผยแพร่ไวรัส หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
 8. ใช้คำที่สุภาพ ไม่หยายคาย หรือส่อไปในทางไม่เหมาะสม
 9. พยายามอย่าพูดเรื่องการเมือง หรือการแบ่งแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก
 10. กรุณาอ่าน พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 11. ชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดข้อพิพาททางกฏหมายที่ผู้เยี่ยมชม หรือสมาชิกได้กระทำขึ้นโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ดี
 12. หากมีคดีความที่ทางการต้องการข้อมูลสมาชิกที่ทำความผิด ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลให้กับทางการได้โดยชอบ โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 13. หากเราตรวจพบว่าท่านละเมิดข้อตกลงฯ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือโดยส่วนตัว หรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม เรามีสิทธิ์ระงับการใช้งานของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ MU7 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด
อีซูซุเมโทร ISUZU METRO

เพื่อนบ้านของเรา