การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

About us

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ เราเข้าใจว่านี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และเราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่คุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีที่คุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูล

 1. ชมรมฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้กับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม
 2. การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ และให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือสมาชิกเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง
 3. การเปิดเผยข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาตหรือได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดเผยตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น คำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

การเก็บรักษาข้อมูล

 1. ชมรมฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเพื่อการอื่นใด เราให้ความเคารพและได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญที่สุด ชมรมฯ ต้องการให้ทางสมาชิกได้เกิดความสบายใจและมั่นใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับทางชมรมฯ จะปลอดภัยที่สุด
 2. อนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่มีข้อมูลของสมาชิกหลุดออกไปสู่พื้นที่สาธารณะ ทางชมรมฯ ไม่สามารถรับรองหรือมั่นใจได้ว่าข้อมูลหลุดออกจากเว็บไซต์ของชมรมฯ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลของสมาชิกที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้
 3. สมาชิกพึงระลึกเสมอว่า อาจจะเคยกรอกข้อมูล หรือให้ประวัติส่วนตัวใดๆ ไว้โดยการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือบนเอกสารใดๆ ก็ตาม โดยที่ไม่ได้ทันได้ระวัง เป็นเหตุให้ถูกนำข้อมูลไปเผยแพร่ หรือหาผลประโยชน์ ใช้ในทางมิชอบได้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชมรมฯ
 4. สมาชิกมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ให้ดีที่สุด เช่น การอัพเกรดซอฟต์แวร์, การเปลี่ยนรหัสผ่าน, การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือสปายแวร์ และจะต้องไม่ให้บุคคลที่สามทำการเข้าถึงอุปกรณ์ของสมาชิกได้ไม่ว่าทางใดก็ตาม

ความปลอดภัยของข้อมูล

 1. แน่นอนว่าข้อมูลของสมาชิกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ได้มอบไว้ให้เราจัดเก็บ เราให้ความสำคัญไม่แพ้หนึ่งเป็นขอมูลของเราเอง ชมรมจึงมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลของสมาชิกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทั้งในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราถูกดักจับข้อมูลได้ลำบากมากชึ้น เฉกเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ
 3. ชมรมฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ทั้งสมาชิกและที่สำคัญชมรมจะได้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่กับเรานั้นปลอดภัยจริงๆ

นโยบายด้านสมาชิก

 1. นโยบายของชมรมฯ (หลัก) มีสมาชิกที่แบ่งแยกเป็น 3 ระดับคือ
  1.1) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ไม่มีการเก็บประวัติผู้ใช้)
  1.2) สมาชิกทั่วไป คือ เก็บข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น สามารถทำการโพสโต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นภายในเว็บไซต์ได้
  1.3) สมาชิกสามัญ คือ เก็บประวัติข้อมูลที่เยอะกว่า และเป็นการยืนยันตัวบุคคลว่ามีตัวตนอยู่จริง
 2. ชมรมฯ เราเป็นเพียงชมรมหลัก หรือชมรมแรกที่จัดสร้างขึ้น ในระยะเวลาต่อมา อาจมีสมาชิกสร้างชมรม หรือกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาใหม่ได้ตามความเหมาะสม
 3. คุณสามารถสมัครสมาชิกกับชมรม (หลัก) หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการ หรือทุกกลุ่มก็ได้ ไม่มีการบังคับขึ้นอยู่กับความสมัครใจ หรือความชอบส่วนตัว
 4. เราไม่มีนโยบายให้สมาชิกอ้าง หรือ อวด เบ่ง ว่าเป็นสมาชิกชมรมฯ ใดๆ แล้วจะมีการต่อรองกับบุคคลที่สามไม่

นโยบายด้านการจัดกิจกรรมภายในชมรมฯ

 1. ชมรมฯ ไม่ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเป็นประจำ หรือจัดตามคำสั่งหรือคำเรียกร้องของสมาชิกเสมอไป แต่ชมรมฯ รับฟังเพื่อที่จะสานต่อ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม
 2. ความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำให้ได้ทุกอย่าง หรือทำให้ถูกใจสมาชิกได้ทุกคน ระยะและความถี่ในการจัดกิจกรรม จะจัดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งเวลา และโอกาส และทีมงานที่ช่วยกันจัดกิจกรรมขึ้นในแต่ละครั้ง
 3. ชมรมฯ อนุญาตให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละโซนสามารถจัดกิจกรรมกันได้ตามความต้องการ แต่จะต้องไม่ให้มีผลกระทบในทางเสื่อมเสียให้กับสมาชิกหรือชมรมฯ

นโยบายด้านการบริหารชมรมฯ

 1. ชมรมฯ ของเราไม่ได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ชำนาญการมาเป็นผู้ดูแลแต่อย่างใด ปัจจุบันและที่ผ่านมาจะมีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่อาสามาช่วยงานชมรม ทำให้การดำเนินการต่างๆ สำเร็จได้ด้วยดีเสมอมา
 2. โปรดเข้าใจว่าชมรมฯ ไม่มีผู้บริหาร มีเพียงแค่ผู้นำชมรม (ประธาน) ที่ได้รับการแต่ตั้งเพื่อความสะดวกในการดำเนินการด้านการติดต่อกับบุคคลที่สาม
 3. ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ, ช่วยงานภายในชมรมไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินแต่อย่างใด
 4. อนาคตชมรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จัดจ้างเจ้าหน้าที่บางหน้าตำแหน่งมาช่วยดูแล หรือจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของทางชมรมฯ
 5. ชมรมฯ อาจะมีการนำเสนอขายสินค้าเพื่อนำกำไรมาบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์, ค่าโดเมนเนม, ค่าไฟ, ค่าสถานที่, ค่าจัดเลี้ยง ฯลฯ
 6. นโยบายด้านการบริหารจัดการสามารเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายด้านการโฆษณา & ประชาสัมพันธ์

 1. ผู้ที่จะเข้ามาโฆษณาขายสินค้าภายในชมรมฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบ และส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถลงโฆษณาได้
 2. การลงโฆษณาโดยบุคคลที่สาม จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้โดยบุคคลที่สามเป็นผู้ที่ยินยอมชำระเงินตามอัตราค่าลงโฆษณาในตำแหน่งต่างๆ
 3. รายได้จากการลงโฆษณาส่วนหนึ่ง 70% จะนำเข้าสมทบทุนเข้าชมรมฯ เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม และ 30% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์
 4. ชมรมฯ อาจจะดำเนินการตามนโยบายหรือการตลาดภายในชมรมฯ หรือรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางชมรมฯ ของเราเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะที่มีกิจกรรมที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

นโยบายด้านความรับผิดชอบ

 1. เจ้าของเว็บไซต์ และชมรมฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฏหมาย หรือรับผิดชอบใด ต่อการกระทำของสมาชิก หรือบุคคลที่สามได้ที่กระทำผิดกฏ กติกา เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 2. เจ้าของเว็บไซต์ และชมรมฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฏหมาย หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อความ หรือรูปภาพ หรือสื่อที่สมาชิกบางคน หรือบางกลุ่มนำมาโพสต์หรือใส่ร้าย อันขัดต่อคุณงามความดี ขัดต่อกฏหมาย ขัดต่อจริยธรรมอันดี ใดๆ ทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์

 1. ชื่อโดเมน mu7club.com มีผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวตาม Registrant Contact ที่สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบ WHOIS
 2. เว็บไซต์และพื้นที่ฝากเว็บไซต์ (HOSTING) เป็นลิขสิทธิ์ด้วยเจ้าของเดียวกันกับข้อ 1
 3. บุคคลที่สอง หรือบุคคลที่สามก็ไม่สามารถอ้างชื่อเป็นเจ้าของโดเมนเนม หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด
อีซูซุเมโทร ISUZU METRO

เพื่อนบ้านของเรา