ความเป็นมา

About us

เริ่มจากปลายปี พ.ศ. 2550 ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเริ่มมีผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น การจะตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันเป็นของตัวเอง ตั้งใจแล้วว่าจะเลือก ISUZU MU-7 แน่นอน ก็เลยหาข้อมูลใน Internet แต่ข้อมูลต่างๆ กลับมีให้ศึกษาน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาที่มีผู้ใช้โพสต์ถามในเว็บต่างๆ และก็น่าแปลกใจว่าทำไม ISUZU MU7 ไม่มีคลับกับเขาบ้างทั้งที่รถก็เปิดตัวมานานมากแล้ว และทั้งที่รถรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นต่างมี Club ให้ได้หาข้อมูลกันค่อนข้างเยอะ

ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์และผู้จัดทำแห่งนี้ http://isuzu--mu7-club.pantown.com (ขณะนี้เว็บเข้าไม่ได้แล้ว) ที่ทำให้เว็บไซต์มิว-7 คลับเกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นทางการ และประกอบกับมีผู้เรียกร้องให้มีตัวตั้งตัวตีทำเว็บคลับ MU7 ขึ้นมา Admin เองก็ใช้เว็บไซต์ต่างๆ อยู่นานและรอผู้ที่จะจัดทำ Club แต่ก็ยังไม่มี โดยส่วนตัวแล้ว Admin ก็สามารถทำเว็บไซต์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างผู้อื่นทำ จึงตัดสินใจทำเว็บไซต์ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า MU-7 Club (ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุ มิว-เซเว่น)

เว็บไซต์ mu7club.com จดทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เปิดใช้งานเว็บไซต์และสมัครสมาชิกครั้งแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีผู้ที่ตอบรับสมัครสมาชิกเข้ามาใช้งานเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราดีใจที่เว็บไซต์ MU-7 Club แห่งนี้เป็นศูนย์กลางรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์, ข้อมูลรถยนต์, เทคนิค, ปัญหา, วิธีการแก้ไข, การเดินทาง, การท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคน และ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด ที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ มาด้วยดีเสมอมา

หลักการและเหตุผล

ชมรมผู้ใช้รถยนตร์อีซูซุมิว-เซเว่นจัดตั้งขึ้นจากแรกผลักดันส่วนตัวที่ต้องการให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ อีซูซุมิว-เซเว่น ตลอดจนข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ใช้รถยนต์อีซูซุมิว-เซเว่นได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม ที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมปัจจุบันด้านต่างๆ ตามกำลังและโอกาสที่เหมาะสม

ชมรมฯ ของเราไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อหวังผลทางธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่ม การจัดกิจกรรมของเราในแต่ละครั้งเพื่อนๆ ก็จะได้เพื่อนๆ สมาชิกที่มีเวลาว่างมาร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรม ช่วยกันดำเนินงาน ประสานงานต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนใดๆ

ท้ายที่สุด เราขอเป็นสือกลางในการสร้างมิตภาพระหว่างกลุ่มและโซนต่างๆ ให้รวมตัวกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด
อีซูซุเมโทร ISUZU METRO

เพื่อนบ้านของเรา