MU7 Club

ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุ มิว-เซเว่น"MU7 Club Family Day 2019"

ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุ-มิวเซเว่น ร่วมกับ บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด จัดกิจกรรมมิตติ้งเพื่อครอบครัวชมรมมิว-เซเว่นโดยเฉพาะ เพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมทำบุญประจำปี 2019 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อขอบคุณสมาชิกชมรมทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาก้าวสู่ปีที่ 11

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน ได้ความสุขและรอยยิ้ม พร้อมกับได้รับสาระประโยชน์ดีๆ เทคนิคและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการดูแลรักษาเกี่ยวกับรถยนต์ของเราจากเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ เพื่อให้รถที่เรารักอยู่กับเราไปนานๆ อีกด้วย พร้อมกันนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมงานจะได้รับการตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรี!! 30 รายการ (จำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนรถและระยะเวลา) และสามารถขอแจ้งตรวจสภาพในเชิงลึกบางรายการได้ฟรี!!

แค่นั้นยังไม่พอท่านจะได้รับใบประเมินการตรวจสภาพรถเบื้องต้น หากมีอะไหล่ หรืออุปกรณ์ใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการชำรุด หรือด้วยด้านความปลอดภัย สามารถนำใบตรวจสภาพนี้มาขอรับบริการพร้อมส่วนลดค่าอะไหล่ 20% (เฉพาะผู้เข้าร่วมงาน) (ยกเว้นของเหลว) หากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรถของตนเองก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

รายละเอียด & ตารางเวลากิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 14.30 น.
ณ บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด สาขา ชัยพฤกษ์-ปากเกร็ด

เวลา รายละเอียด
9.00 น. - ลงทะเบียนเข้างานพร้อมรับของที่ระลึกจาก ISUZU METRO
- ลงทะเบียนตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการ ฟรี!!
- ทานขนม/เครื่องดื่ม รับรอง
- นำรถเข้าตรวจสภาพโดยช่างผู้ชำนาญการจาก ISUZU METRO
9.30 น. พิธีกรขึ้นเวที
- แนะนาและเรียนเชิญผู้บริหารบริษัท อีซูซุเมโทร จากัด
- แนะนาและเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่ม MU 7 Club
10.00 น. ออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำวัดท้องคุ้ง จ.นนทบุรี และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
12.00 น. - เดินทางกลับถึงศูนย์บริการฯ
- ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (โต๊ะจีน) พร้อม การแสดงดนตรีสดจากวง "มินท์ แบนด์"
13.30 น. - กิจกรรมสันทนาการ
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องรถยนต์โดยทีมงาน ISUZU METRO
- กิจกรรมสำหรับเด็กๆ เข้าประกวดชิงของรางวัลโดย ISUZU METRO
14.30 น. - จบงาน
- แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
กิจกรรมภายในงาน -ตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรี 30 รายการ
-นวดแผนไทย
-กิจกรรมประกวดระบายสีสาหรับคุณหนู

แผนที่จัดกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

# ชื่อ เลขสมาชิก ผู้ใหญ่ เด็ก เบอร์โทร
1 สุวัฒน์ xxxx 001 1 1 081-xxx-xx38
2 วิภาดา xxxx 1642 2 1 089-xxx-xx95
3 นายอาคม xxxx 1243 2 0 081-xxx-xx79
4 ศุกร์ธิศักดิ์ xxxx 2 0 062-xxx-xx74
5 นายไพศาล xxxx 419 4 0 081-xxx-xx46
6 ธนาวิทย์ xxxx 646 3 0 081-xxx-xx65
7 พงษ์ศักดิ์ xxxx 636 1 0 081-xxx-xx58
8 นิติพันธุ์ xxxx 2 1 081-xxx-xx44
9 นายสุรศักดิ์ xxxx 200 1 0 081-xxx-xx42
10 ปิยกมล xxxx 1 0 061-xxx-xx08
11 ทวีศักดิ์ xxxx 1509 2 2 081-xxx-xx42
12 นิกร xxxx 2 0 086-xxx-xx72
13 ขวัญชัย xxxx 2 0 092-xxx-xx59
14 พัชรี xxxx 2 0 080-xxx-xx48
15 ชัชวาล xxxx 1927 1 0 089-xxx-xx62
16 ไพรัตน์ xxxx 430 2 0 086-xxx-xx39
17 นายกวีวัฒน์ xxxx 1795 2 2 090-xxx-xx01
18 ประยงค์ xxxx 512 2 0 081-xxx-xx80
19 ธีรเสฏฐ์ xxxx 1951 2 1 081-xxx-xx85
20 นายสาธิต xxxx 1746 1 0 092-xxx-xx42
21 วีระชาติ xxxx 225 1 0 081-xxx-xx04
22 นายวุฒิชัย xxxx 275 2 1 086-xxx-xx18
23 นายมารุต xxxx 2 0 081-xxx-xx29
24 ธนิตศักดิ์ xxxx 1187 1 0 081-xxx-xx17
25 ธรากร xxxx 1629 2 0 086-xxx-xx93
26 พงศธร xxxx 1312 2 2 086-xxx-xx72
27 อานนท์ xxxx 1612 2 0 082-xxx-xx79
28 นพสิทธิ์ xxxx 237 1 0 081-xxx-xx13
29 มณฑล xxxx 1843 1 0 081-xxx-xx72
30 สมเกียรติ์ xxxx 3 0 085-xxx-xx83
31 ไพฑูรย์ xxxx 1823 2 0 085-xxx-xx33
32 พานิต xxxx 2 0 083-xxx-xx44
33 นพ xxxx 1658 1 0 081-xxx-xx19
34 อนุชา xxxx 516 2 0 086-xxx-xx16
35 ศิรินาถ​ xxxx 2 0 084-xxx-xx29
36 ไพโรจน์​ xxxx 2 2 087-xxx-xx98
37 ร.ต.อ.พีรเชษฐ์ xxxx 1535 2 0 085-xxx-xx28
38 รุ่งเพชร xxxx 2 2 090-xxx-xx39
39 วนพล xxxx 2 2 081-xxx-xx56
40 รังสี xxxx 1 0 081-xxx-xx75
41 รัตนากร xxxx 2 2 089-xxx-xx52
42 ด.ต.อนุสรณ์ xxxx 1253 1 0 089-xxx-xx56
43 โสภณ xxxx 2 1 086-xxx-xx05
44 ประเสริฐ xxxx 027 1 0 081-xxx-xx30

รายชื่อผู้สั่งเสื้อ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในกิจกรรมฯ ณ วัดท้องคุ้ง
ส่วนที่เหลือเพื่อสนับสนุนชมรมฯ ในโซนต่างๆ ตามวาระ และสมทบทุนกิจกรรม "น้องอิ่มท้องฯ" ในปีต่อๆ ไป
**สมาชิกที่ไม่ได้รับเสื้อในวันงาน จะจัดส่งให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ**

# ชื่อ เลขสมาชิก เบอร์โทร S M L XL 2XL 3XL จัดส่ง รวมเงิน ชำระเงิน
1 สุวัฒน์ xxx 001 081-xxx-x538 1 1 1 - - - - 750
2 พิทักษ์ xxx 089-xxx-x506 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
3 นายศราวุธ xxx 1852 091-xxx-x025 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
4 นายอาคม xxx 1243 081-xxx-x479 - - 2 - - - รับแล้วที่งาน 550
5 จิรภัทร xxx 080-xxx-x443 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
6 มรรษธรณ์ xxx 935 089-xxx-x548 - - - 2 - 1 รับแล้วที่งาน 800
7 นายธิติกร xxx 089-xxx-x571 - - - - 2 - รับแล้วที่งาน 550
8 ประพันธ์ุุ xxx 086-xxx-x927 - 1 - - - - รับแล้วที่งาน 300
9 นพปฎล xxx 1832 086-xxx-x788 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
10 น้าสมเกียรติ xxx -xxx-x - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 250
11 นายไพศาล xxx 419 081-xxx-x446 - 2 2 - - - รับแล้วที่งาน 1,050
12 อนุกูล xxx 1759 081-xxx-x493 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
13 สุรศักดิ์ xxx 200 081-xxx-x942 - - 2 - - - - 500
14 ปิยกมล xxx 1607 061-xxx-x708 - - - 1 - - - 250
15 สมฤกษ์ xxx 900 089-xxx-x230 - 1 - - - - รับแล้วที่งาน 300
16 สุรชัย xxx 092-xxx-x624 - - - - - 1 รับแล้วที่งาน 300
17 สราวุธ xxx 081-xxx-x603 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
18 ทวีศักดิ์ xxx 1509 081-xxx-x542 1 1 1 1 - - รับแล้วที่งาน 1,050
19 นิกร xxx 086-xxx-x372 - 1 1 - - - - 500
20 พงษ์ศักดิ์ xxx 636 081-xxx-x458 - - - 1 - - - 250
21 ขวัญชัย xxx 092-xxx-x559 - - - 1 - - - 250
22 นิติพันธุ์ xxx 081-xxx-x244 - - - - 1 - รับแล้วที่งาน 300
23 ธนาวิทย์ xxx 646 081-xxx-x065 - - 1 - 1 - รับแล้วที่งาน 550
24 พัชรี xxx 080-xxx-x548 - - 1 1 - - รับแล้วที่งาน 550
25 ชัชวาล xxx 1927 089-xxx-x062 - - - - - 1 รับแล้วที่งาน 250
26 ไพรัตน์ xxx 430 081-xxx-x716 - - 2 - - - - 500
27 นายกวีวัฒน์ xxx 1795 090-xxx-x401 - - 2 - - - รับแล้วที่งาน 500
28 ประยงค์ xxx 512 081-xxx-x980 - - - 2 - - - 500
29 นายสาธิต xxx 1746 092-xxx-x442 - - - 1 - - - 250
30 สุทิสา xxx 1879 096-xxx-x010 - - - 1 2 - รับแล้วที่งาน 800
31 นายเดชา xxx 1931 086-xxx-x063 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
32 นิคม xxx 1555 081-xxx-x191 - 1 1 1 - 1 รับแล้วที่งาน 1,050
33 ธนิตศักดิ์ xxx 1187 081-xxx-x617 - - - 1 - - - 250
34 วีระชาติ xxx 225 081-xxx-x304 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
35 นายวุฒิชัย xxx 275 086-xxx-x418 1 - 1 1 - 1 - 1,000
36 นายมารุต xxx 081-xxx-x129 - - - 2 - - - 500
37 ทศพล xxx 515 083-xxx-x599 - 1 1 - - - รับแล้วที่งาน 550
38 อติชาต xxx 1208 089-xxx-x770 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
39 ธรากร xxx 1629 086-xxx-x593 - - - 1 1 - - 500
40 ศิริพงษ์ โนจักร xxx 081-xxx-x363 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
41 วิเชียร xxx 212 081-xxx-x814 - - 1 - 1 - รับแล้วที่งาน 550
42 พิชิต xxx 849 095-xxx-x219 - 2 - - - - รับแล้วที่งาน 550
43 พงศธร xxx 1312 086-xxx-x872 - 2 - - - - - 500
44 อานนท์ xxx 1612 082-xxx-x679 - - - 1 - 1 - 500
45 วิเศษศักดิ์ xxx 637 081-xxx-x068 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
46 นพสิทธิ์ xxx 237 081-xxx-x613 - - 1 - - - - 250
47 มณฑล xxx 1843 081-xxx-x672 - 1 - - - - - 250
48 วิไลลักษณ์ xxx 084-xxx-x210 - - 1 1 - - รับแล้วที่งาน 550
49 จตุพล xxx 089-xxx-x770 - 1 2 - - - รับแล้วที่งาน 800
50 อัยการ​ xxx 098-xxx-x824 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
51 นายณัฐพงศ์ xxx 084-xxx-x342 - - - - 1 - รับแล้วที่งาน 300
52 เจริญลาภ xxx 989 081-xxx-x404 - - - - 2 - รับแล้วที่งาน 550
53 มารุต xxx 086-xxx-x651 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
54 สมเกียรติ์ xxx 085-xxx-x983 - 1 2 - - - - 750
55 สมโภชน์ xxx 594 083-xxx-x094 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
56 เอนก xxx 081-xxx-x725 - - - 1 - - - 250
57 ไพฑูรย์ xxx 1823 085-xxx-x433 1 - - 1 - - - 500
58 เอกสมัตถ์ xxx 087-xxx-x836 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
59 นพ xxx 1658 081-xxx-x119 - - - 1 - - - 250
60 ณัฐปกรณ์ xxx 1600 094-xxx-x494 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
61 พานิต xxx 089-xxx-x693 - - - - 1 - - 250
62 ศิรินาถ​ xxx 084-xxx-x929 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
63 อนัฐ xxx 1970 081-xxx-x097 1 - 1 - - - รับแล้วที่งาน 550
64 พงษ์ศักดิ์ xxx 081-xxx-x458 - - - - 1 - รับแล้วที่งาน 300
65 พรรณระพี xxx 086-xxx-x493 - 3 2 - - - รับแล้วที่งาน 1,300
66 จรูญ xxx 171 081-xxx-x158 - 1 - - 1 - รับแล้วที่งาน 550
67 อนุชา xxx 516 086-xxx-x616 - - 1 - - - - 250
68 ปกรณ์ xxx 081-xxx-x884 - - - 2 - - รับแล้วที่งาน 550
69 อนุสรณ์ xxx 087-xxx-x140 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300
70 สุทธิชัย xxx 1536 082-xxx-x389 - - - - - 1 รับแล้วที่งาน 300
71 สุวิทย์ xxx 092-xxx-x649 - - - - - 1 รับแล้วที่งาน 300
72 ประธาน xxx 1151 086-xxx-x580 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
73 นายสุรเชษฐ xxx 081-xxx-x492 - - - 1 - - รับแล้วที่งาน 300
74 เอกชัย xxx 095-xxx-x392 - 1 1 2 - - รับแล้วที่งาน 1,050
75 พัลลภ xxx 1962 081-xxx-x222 - - 1 - - - รับแล้วที่งาน 300

ทักทายกันได้ที่นี่ครับ !!