MU7 Club

ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุ มิว-เซเว่น

สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมฯ 0 คน

จำนวนเสื้อ 0 ตัว

"MU7 Club Family Day 2019"

ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุ-มิวเซเว่น ร่วมกับ บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด จัดกิจกรรมมิตติ้งเพื่อครอบครัวชมรมมิว-เซเว่นโดยเฉพาะ เพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมทำบุญประจำปี 2019 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อขอบคุณสมาชิกชมรมทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาก้าวสู่ปีที่ 11

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน ได้ความสุขและรอยยิ้ม พร้อมกับได้รับสาระประโยชน์ดีๆ เทคนิคและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการดูแลรักษาเกี่ยวกับรถยนต์ของเราจากเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ เพื่อให้รถที่เรารักอยู่กับเราไปนานๆ อีกด้วย พร้อมกันนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมงานจะได้รับการตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรี!! 30 รายการ (จำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนรถและระยะเวลา) และสามารถขอแจ้งตรวจสภาพในเชิงลึกบางรายการได้ฟรี!!

แค่นั้นยังไม่พอท่านจะได้รับใบประเมินการตรวจสภาพรถเบื้องต้น หากมีอะไหล่ หรืออุปกรณ์ใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการชำรุด หรือด้วยด้านความปลอดภัย สามารถนำใบตรวจสภาพนี้มาขอรับบริการพร้อมส่วนลดค่าอะไหล่ 20% (เฉพาะผู้เข้าร่วมงาน) (ยกเว้นของเหลว) หากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรถของตนเองก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

รายละเอียด & ตารางเวลากิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.30 น.
ณ บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด สาขา ชัยพฤกษ์-ปากเกร็ด

เวลา รายละเอียด
9.00 น. - ลงทะเบียนเข้างานพร้อมรับของที่ระลึกจาก ISUZU METRO
- ลงทะเบียนตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการ ฟรี!!
- ทานขนม/เครื่องดื่ม รับรอง
- นำรถเข้าตรวจสภาพโดยช่างผู้ชำนาญการจาก ISUZU METRO
9.30 น. กล่าวเปิดงาน
10.00 น. - 11.30 น. ออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำวัดท้องคุ้ง จ.นนทบุรี
12.00 น. - เดินทางกลับถึงศูนย์บริการฯ
- พักรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)
- เพลิดเพลินกับวงดนตรีสด
- มีบริการนวดผ่อนคลาย นวดฝาเท้า, นวดศีรษะ, หัวไหล่
13.00 น. - กิจกรรมสันทนาการ
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องรถยนต์โดยทีมงาน ISUZU METRO
- กิจกรรมสำหรับเด็กๆ เข้าประกวดชิงของรางวัลโดย ISUZU METRO
15.30 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรมฯ
- แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แผนที่จัดกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

# ชื่อ เลขสมาชิก ผู้ใหญ่ เด็ก เบอร์โทร
1 สุวัฒน์ xxxx 001 1 0 081-xxx-xx38
2 วิภาดา xxxx 1642 2 1 089-xxx-xx95
3 นายอาคม xxxx 1243 2 0 081-xxx-xx79
4 ศุกร์ธิศักดิ์ xxxx 2 0 062-xxx-xx74
5 นายไพศาล xxxx 419 4 0 081-xxx-xx46
6 ธนาวิทย์ xxxx 646 3 0 081-xxx-xx65
7 พงษ์ศักดิ์ xxxx 636 1 0 081-xxx-xx58
8 นิติพันธุ์ xxxx 2 1 081-xxx-xx44
9 นายสุรศักดิ์ xxxx 200 1 0 081-xxx-xx42
10 ปิยกมล xxxx 1 0 061-xxx-xx08
11 ทวีศักดิ์ xxxx 1509 2 2 081-xxx-xx42
12 นิกร xxxx 2 0 086-xxx-xx72
13 ขวัญชัย xxxx 2 0 092-xxx-xx59
14 พัชรี xxxx 2 0 080-xxx-xx48
15 ชัชวาล xxxx 1927 1 0 089-xxx-xx62
16 ไพรัตน์ xxxx 430 2 0 086-xxx-xx39
17 นายกวีวัฒน์ xxxx 1795 2 2 090-xxx-xx01
18 ประยงค์ xxxx 512 2 0 081-xxx-xx80
19 ธีรเสฏฐ์ xxxx 1951 2 1 081-xxx-xx85
20 นายสาธิต xxxx 1746 1 0 092-xxx-xx42
21 วีระชาติ xxxx 225 1 0 081-xxx-xx04
22 นายวุฒิชัย xxxx 275 2 1 086-xxx-xx18
23 นายมารุต xxxx 2 0 081-xxx-xx29
24 ธนิตศักดิ์ xxxx 1187 2 0 081-xxx-xx17

รายชื่อผู้สั่งเสื้อ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในกิจกรรมฯ ณ วัดท้องคุ้ง
ส่วนที่เหลือเพื่อสนับสนุนชมรมฯ ในโซนต่างๆ ตามวาระ และสมทบทุนกิจกรรม "น้องอิ่มท้องฯ" ในปีต่อๆ ไป
**สมาชิกที่ไม่ได้รับเสื้อในวันงาน จะจัดส่งให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ**

# ชื่อ เลขสมาชิก เบอร์โทร S M L XL 2XL 3XL จัดส่ง รวมเงิน ชำระเงิน
1 สุวัฒน์ xxx 001 081-xxx-x538 1 1 1 - - - - 750
2 พิทักษ์ xxx 089-xxx-x506 - - 1 - - - 300
3 นายศราวุธ xxx 1852 091-xxx-x025 - - 1 - - - 300
4 นายอาคม xxx 1243 081-xxx-x479 - - 2 - - - 550
5 ประทีป xxx 081-xxx-x182 - - 1 - - - 300
6 จิรภัทร xxx 080-xxx-x443 - - 1 - - - 300
7 มรรษธรณ์ xxx 935 089-xxx-x548 - - - 2 - 1 800
8 นายธิติกร xxx 089-xxx-x571 - - - - 2 - 550
9 ประพันธ์ุุ xxx 086-xxx-x927 - 1 - - - - 300
10 นพปฎล xxx 1832 086-xxx-x788 - - 1 - - - 300
11 ประทีป xxx 081-xxx-x182 - - 1 - - - 300
12 นายไพศาล xxx 419 081-xxx-x446 - 2 2 - - - 1,050
13 อนุกูล xxx 1759 081-xxx-x493 - - - 1 - - 300
14 สุรศักดิ์ xxx 200 081-xxx-x942 - - 2 - - - - 500
15 ปิยกมล xxx 1607 061-xxx-x708 - - - 1 - - 300
16 สมฤกษ์ xxx 900 089-xxx-x230 - 1 - - - - 300
17 สุรชัย xxx 092-xxx-x624 - - - - - 1 300
18 สราวุธ xxx 081-xxx-x603 - - 1 - - - 300
19 ทวีศักดิ์ xxx 1509 081-xxx-x542 1 1 1 1 - - 1,050
20 นิกร xxx 086-xxx-x372 - 1 1 - - - - 500
21 พงษ์ศักดิ์ xxx 636 081-xxx-x458 - - - 1 - - - 250
22 ขวัญชัย xxx 092-xxx-x559 - - - 1 - - - 250
23 นิติพันธุ์ xxx 081-xxx-x244 - - - - 1 - 300
24 ธนาวิทย์ xxx 646 081-xxx-x065 - - 1 - 1 - 550
25 พัชรี xxx 080-xxx-x548 - - 1 1 - - 550
26 ชัชวาล xxx 1927 089-xxx-x062 - - - - - 1 - 250
27 ไพรัตน์ xxx 430 081-xxx-x716 - - 2 - - - - 500
28 นายกวีวัฒน์ xxx 1795 090-xxx-x401 - - 2 - - - - 500
29 ประยงค์ xxx 512 081-xxx-x980 - - - 2 - - - 0
30 นายสาธิต xxx 1746 092-xxx-x442 - - - 1 - - - 250
31 สุทิสา xxx 1879 096-xxx-x010 - - - 1 2 - 800
32 นายเดชา xxx 1931 086-xxx-x063 - - 1 - - - 300
33 นิคม xxx 1555 081-xxx-x191 - 1 1 1 - 1 1,050
34 ธนิตศักดิ์ xxx 1187 081-xxx-x617 - - - 1 - - - 250
35 วีระชาติ xxx 225 081-xxx-x304 - - 1 - - - - 250
36 นายวุฒิชัย xxx 275 086-xxx-x418 1 - 1 1 - 1 - 1,000
37 นายมารุต xxx 081-xxx-x129 - - - 2 - - - 500
38 ทศพล xxx 515 083-xxx-x599 - 1 1 - - - 550
39 อติชาต xxx 1208 089-xxx-x770 - - 1 - - - 300

ทักทายกันได้ที่นี่ครับ !!