Bangkok Auto Salon 2019

มหกรรมแสดงและจำหน่าย ยนตรกรรมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนรายละเอียด +

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ MU7 Club ชมรมผู้ใช้รถยนต์อีซูซุมิว-เซเว่น สังคมแห่งการแบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ ความคิดเห็น องค์ความรู้ การดูแลรักษารถยนต์ฯ มิตรภาพ ฯลฯ


กิจกรรมชมรมฯ

ชมรมฯ ของเรามีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรและความพร้อม ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
** เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา จะมีการอัพเดทและแจ้งให้ทราบเป็นระยะที่ Facebook Fanpage


รู้ไว้ใช่ว่า?

ในหัวข้อนี้เป็นบทความ ความรู้ เทคนิค การแก้ไขปัญหา และสาระต่างๆ เขียนโดยทีมงานที่มีความรู้จริง เพื่อสมาชิกจะได้เข้ามาอ่านหรือศึกษา โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย
** เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา จะมีการอัพเดทและแจ้งให้ทราบเป็นระยะที่ Facebook Fanpage

กลุ่มเพื่อนๆ MU7 Club

ระยะเวลา 10 ปีกว่า (ตั้งแต่ พ.ศ.2551) สมาชิกภายในชมรมของเรามีเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ดังนั้นการดูแล หรือการมิตติ้งจัดกิจกรรมต่างๆ อาจจะไม่ทันใจ และไม่สามารถจัดได้ทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น ดั้งนั้นเรายินดีที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเสียสละเวลามาเป็นผู้นำจัดตั้งกลุ่มมิว-เซเว่นคลับในชื่อกลุ่มต่างๆ หรือโซนต่างๆ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถรู้จักกันได้มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีมิตติ้งพบป่ะสังสันต์กันมากขึ้น สิ่งนี้เองที่จะช่วยให้ชมรมฯ ของเราอยูต่อไปได้ในอนาคต ถึงแม้ว่ารถยนต์อีซูซุมิว-เซเว่นของเราจะเลิกผลิตแล้วก็ตาม แต่มิตรภาพของเราก็ยังคงอยู่ต่อไป

MU7 Club Zone

กรุงเทพฯ & ปริมณฑล

MU7 Club Zone

สมุทรปราการ

MU7 Club Zone

ธนบุรี (Thonburi)

MU7 Club Zone

ภาคใต้ (SouThern)

MU7 Club ขอขอบคุณ

20,609

สมาชิก

สมัครสมาชิก +

อัพเดทรูปโปรไฟล์ของคุณ คลิกที่นี่

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด
อีซูซุเมโทร ISUZU METRO

เพื่อนบ้านของเรา