มิว-เซเว่น คลับ
กลับไปหน้าเว็บบอร์ด | เลขสมาชิกของฉัน | หน้าแรก
 
 ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ที่จัดส่งแล้ว หมายเลข 101- 200
 
รอบที่ 21 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 (จำนวน 3 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
104 คุณนิวัฒน์/กรุงเทพ 105 คุณเกตุแก้ว/เพชรบูรณ์ 106 คุณวิถีชัย/นครสวรรค์
 
รอบที่ 21 วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 (จำนวน 4 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
103 คุณเดวิน/นครศรีธรรมราช 190 คุณสมบูรณ์/ปทุมธานี
192 คุณอนุชา/สมุทรปราการ 195 คุณต่อศักดิ์/ประจวบคีรีขันธ์
 
รอบที่ 20 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 (จำนวน 4 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
185 คุณนทวุธ/กรุงเทพ 186 คุณนรากฤช/ปทุมธานี
188 คุณมนตรี/สงขลา 189 คุณสิทธิศักดิ์ /กรุงเทพฯ
 
รอบที่ 19 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 (จำนวน 2 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
181 คุณสุรศิษฐ์/กรุงเทพ 183 คุณไพศาล/นครสวรรค์
 
รอบที่ 18 วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 (จำนวน 3 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
176 คุณภิญโญ/ชลบุรี 177 คุณสิขรินรัตน์/สมุทรสาคร 179 คุณช่อทิพย์/ปทุมธานี
 
รอบที่ 17 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 (จำนวน 4 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
160 คุณจิระศักดิ์ /นครศรีธรรมราช 163 คุณสันติ /ปทุมธานี
165 คุณนลินรัตน์ /อ่างทอง 172 คุณสรพงษ์/ชลบุรี
 
รอบที่ 16 วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 (จำนวน 9 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
138 คุณศักดิ์สยาม /อุดรธานี 140 คุณกฤษณ์/อยุธยา 143 คุณปณิธิ /กรุงเทพฯ
146 คุณบรรพต/สมุทรปราการ 151 คุณกอปรพล /ขอนแก่น 153 คุณไพฑูรย์/ระยอง
154 คุณชาญชัย /เพชรบุรี 155 คุณจิระเดช /ร้อยเอ็ด 156 คุณศุภกร /จันทบุรี
 
รอบที่ 15 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 (จำนวน 4 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
125 คุณสุทธินันท์ /สมุทรปราการ 134 คุณพรเทพ /กรุงเทพฯ
136 คุณวสวัตติ์/สงขลา 193 คุณวินัย/กรุงเทพฯ
 
รอบที่ 14 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 (จำนวน 2 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
124 คุณพรทิพย์ /พระนครศรีอยุธยา 132 คุณวันชัย /น่าน
 
รอบที่ 13 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 (จำนวน 2 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
112 คุณชัยยศ /นนทบุรี 123 คุณกฤตนัย /ปทุมธานี
 
รอบที่ 12 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551 (จำนวน 7 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
109 คุณจิติพล /กรุงเทพฯ 110 คุณพวงเพชร/นครราชสีมา 117 คุณไพบูลย์/สมุทรปราการ
118 คุณสมเกียรติ/กรุงเทพฯ 120 คุณสุรพงษ์ /สมุทรปราการ 121 คุณชคเวธก์ /อุดรธานี
168 คุณเล็ก/ฉะเชิงเทรา
(ส่งซ่อมเพราะตีกลับ)
       
 
รอบที่ 11 วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 (จำนวน 15 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
054 คุณไพฑูรย์ /พิษณุโลก 107 คุณพชร/กรุงเทพฯ 108 คุณอรัญญา/ปทุมธานี
122 ณริศ/นครปฐม 128 คุณประสิทธิ์ /สระบุรี 142 คุณยงยุทธ/ระยอง
144 คุณดินันท์/ตาก 147 คุณปรกฤษณ์/ปทุมธานี 148 คุณลภัสรดา/นครปฐม
149 คุณอนุชิต /นครปฐม 152 คุณประจักร/ปทุมธานี 157 คุณนิรันทร์/สมุทรปราการ
158 คุณฉัตรชัย/ฉะเชิงเทรา 162 คุณภัทรพล /สิงห์บุรี 197 คุณเศวตร/สมุทรปราการ
 
รอบที่ 10 วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2551 (จำนวน 42 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
101 คุณน้อย/กรุงเทพฯ 102 คุณย่อง/กรุงเทพฯ 113 คุณเต๋า/สมุทรปราการ
114 คุณวัฒน์/กรุงเทพฯ 115 คุณ Lek/กรุงเทพฯ 116 คุณจิม/พิษณุโลก
119 คุณจุ๊ก/สุรินทร์ 126 คุณเอก/ราชบุรี 127 คุณรุจน์/ปทุมธานี
129 คุณนึก/ขอนแก่น 130 คุณลูกหนู/อ่างทอง 131 คุณเก๋/ปราจีนบุรี
133 คุณโร/กรุงเทพฯ 135 คุณเจ็ง/กรุงเทพฯ 137 คุณปู/เชียงใหม่
139 คุณป้อม/ชลบุรี 141 คุณ Pee/กรุงเทพฯ 145 คุณปอง/กรุงเทพฯ
150 คุณหนุ่ย/อุบลราชธานี 159 คุณปิ๊ก/กรุงเทพฯ 161 คุณบอม/กรุงเทพฯ
164 คุณ Khunaphat/ปทุมธานี 166 คุณ Mhee/ปทุมธานี 167 คุณ Jinny/สิงห์บุรี
168 คุณเล็ก/ฉะเชิงเทรา (ตีกลับ) 169 คุณพศ/สระบุรี 170 คุณไก่/นนทบุรี
171 คุณขาว/ลำปาง 173 คุณหน่อง/ปราจีนบุรี 174 คุณโจ้/สระบุรี
175 คุณ Ed/กรุงเทพฯ 178 คุณใหญ่/กรุงเทพฯ 180 คุณเชิญ/สกลนคร
182 คุณโต/ชลบุรี 184 คุณพี/สมุทรปราการ 187 คุณหน่อง/สมุทรปราการ
191 คุณกอร์ฟ/ปราจีนบุรี 194 คุณโชว์/อยุธยา 196 คุณอ้วน/เชียงใหม่
198 คุณกั๊ก/กรุงเทพฯ 199 คุณอ๊อด/กรุงเทพฯ 200 คุณเล็ก/นนทบุรี
 
 
 ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ที่จัดส่งแล้ว หมายเลข 001- 100
 
รอบที่ 9 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 (จำนวน 2 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
041 คุณ VJ/กรุงเทพฯ
(ส่งซ่อม/เพราะตีกลับ)
050 คุณ Dod /สระบุรี
(ส่งซ่อม/เพราะตีกลับ)
 
รอบที่ 8 วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 (จำนวน 2 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
057 คุณเต้/กรุงเทพฯ 086 พี่อ้วน/นครสวรรค์
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 (จำนวน 2 หมายเลข รับในงาน meeting)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
047 คุณกล้วย/กรุงเทพฯ 079 คุณหนุ่ม/กรุงเทพฯ
 
รอบที่ 7 วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 (จำนวน 8 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
060 คุณหนุ่ย/ปทุมธานี 065 คุณต่อ/นนทบุรี 076 คุณแป๊ะ/ปทุมธานี
082 คุณมาด/กรุงเทพฯ 085 คุณผึ้ง/กรุงเทพฯ 090 คุณฟ้ง/กรุงเทพฯ
092 คุณเอ๋/ภูเก็ต 099 คุณชิน/กรุงเทพฯ    
 
รอบที่ 6 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 (จำนวน 14 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
019 คุณช้าง/สุรินทร์ 041 คุณ VJ/กรุงเทพฯ (ตีกลับ) 050 คุณ Dod /สระบุรี (ตีกลับ)
052 เฮียนัท/กรุงเทพฯ 061 คุณปิ้ง/พะเยา 064 คุณโป้/กรุงเทพฯ
075 Owen/สมุทรปราการ 077 คุณฐิติพรรณ/กรุงเทพฯ 080 คุณโจ/ชลบุรี
081 คุณโจ๊ก/สงขลา 093 คุณโจ/กรุงเทพฯ 095 คุณโป่ง/กรุงเทพฯ
100 คุณชิโน/กรุงเทพฯ 078 คุณ ศุภชัย/ระยอง
(ส่งซ่อม/เพราะตีกลับ)
   
 
รอบที่ 5 วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 (จำนวน 7 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
048 คุณเป้ย/สมุทรปราการ 078 คุณ ศุภชัย/ระยอง (ตีกลับ) 087 คุณ เชนทร์/ลำปาง
091 คุณ Bank/ระยอง 096 คุณปู/ปทุมธานี 097 คุณเต้/ชลบุรี
098 คุณเอก/ลพบุรี        
 
รอบที่ 4 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 (จำนวน 13 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
013 คุณหนึ่ง/ชลบุรี 022 คุณ Tee/กรุงเทพฯ 034 คุณ Chou/นนทบุรี
037 คุณเล้ง/ชลบุรี 038 คุณนฤทธิ์/กรุงเทพฯ 049 คุณโต้ง/เลย
059 คุณณัฐ/กรุงเทพฯ 066 คุณโอ๋/เชียงใหม่ 083 คุณคิม/นครปฐม
084 คุณปอ/ลพบุรี 088 คุณแอ้/เชียงใหม่ 089 คุณ Areechan/กรุงเทพฯ
094 คุณบ่าว/สงขลา        
 
รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551 (จำนวน 4 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
071 คุณปัญญา/สุพรรณบุรี 072 คุณ Tee/สมุทรปราการ
073 คุณวิทย์/ระยอง 074 คุณอ๊อฟ/พิษณุโลก
 
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 (จำนวน 13 หมายเลข)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
007 คุณนัท/เชียงใหม่ 008 คุณเอก/กรุงเทพฯ 010 คุณนันท์/สุราษฎร์ธานี
020 คุณฐิตินันท์/นนทบุรี 035 คุณเต๊ะ/กรุงเทพฯ 040 คุณตุ๊ก/กรุงเทพฯ
054 คุณโอ๋/พิษณุโลก 062 คุณวิรัญ/ปราจีนบุรี 063 คุณเก่ง/มหาสารคาม
067 คุณตี๋/อยุธยา 068 คุณอ๋อง/สุรินทร์ 069 คุณเสริญ/กรุงเทพฯ
070 คุณชัย/นนทบุรี        
 
 
รอบแรก วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 (จำนวน 37 หมายเลข ไม่รวม 001)
หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด หมายเลข ชื่อ/จังหวัด
001 คุณต้น/นนทบุรี 002 คุณเหนก/พิจิตร 003 คุณวัน/ประจวบคีรีขันธ์
004 คุณพล/กรุงเทพฯ 005 คุณมอส/อยุธยา 006 คุณจวบ/สงขลา
009 คุณแข/พิจิตร 011 คุณตี่/กรุงเทพฯ 012 คุณพงศ์/กรุงเทพฯ
014 คุณซ้ง/ระยอง 015 คุณยุธ/สมุทรปราการ 016 คุณบอย/กรุงเทพฯ
017 คุณโต๊ส/ระยอง 018 คุณเก๋/กรุงเทพฯ 021 คุณติ๊ก/โคราช
023 คุณวิทย์/สมุทรปราการ 024 คุณติ๊ก/นนทบุรี 025 คุณหมูดำ/ฉะเชิงเทรา
026 คุณยากรี/นราธิวาส 027 คุณเสริฐ/กรุงเทพฯ 028 คุณกลาง/สุราษฎร์ธานี
029 คุณกุ๋ย/กรุงเทพฯ 030 คุณอรรถ/กรุงเทพฯ 031 คุณพงษ์/กรุงเทพฯ
032 คุณติ๊ก/กรุงเทพฯ 033 คุณบิ๊ก/ปทุมธานี 036 คุณ Neng/ระยอง
039 คุณอี๊ด/กรุงเทพฯ 042 คุณตุ๊ย/กรุงเทพฯ 043 คุณต้อ/กรุงเทพฯ
044 คุณเจ็ง/กรุงเทพฯ 045 คุณกุ้ง/กรุงเทพฯ 046 คุณกานต์/กรุงเทพฯ
051 คุณโอ๋/กรุงเทพฯ 053 คุณ Miki/ระยอง 055 คุณ BradJib/กรุงเทพฯ
056 คุณจี/กรุงเทพฯ 058 คุณเอศ/กรุงเทพฯ