ผู้เขียน หัวข้อ: #ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษในโครงการ อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์ ขับดีๆ... มีลุ้น  (อ่าน 4263 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

MU7 Club Advertising

ออฟไลน์ webmaster

 • คำเตือน: การดื่มสุรา ทำให้ความเหงาลดลง
 • Administrator
 • - มือโปร
 • *
 • กระทู้: 1,523
 • มนุษย์มักแสวงหาสิ่งที่ตนเองไม่มี
  • Ready On Web


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประหยัดน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด ของอีซูซุ ในชื่อโครงการ “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน  เพื่อตอกย้ำคุณสมบัติด้านการประหยัดน้ำมันอันโดดเด่นของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ และขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถยนต์อีซูซุรุ่น “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์” และ “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1) เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป มีความสามารถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
          1.2) มีผู้ร่วมเดินทางด้วย 1คน อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง)
          1.3) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (คนใดคนหนึ่ง ตามสมุดจดทะเบียนรถยนต์) รถยนต์อีซูซุ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์” และ “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” ทุกรุ่น (ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอม ให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง)

2. คุณสมบัติของรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
          2.1) เป็นรถยนต์ที่มีสภาพตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้.-
                    2.1.1) ไม่มีการปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์
                    2.1.2) ขนาดของยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                    2.1.3) มียางอะไหล่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
                    2.1.4) ไม่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือถอดอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต เช่น ถอดฝาท้ายกระบะออก เว้นแต่เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หลังคาไฟเบอร์ ผ้าใบปิดกระบะท้าย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาการดัดแปลงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์(ถ้ามี)และตัดสินว่า จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ เป็นราย ๆ ไป

          2.2) เป็นรถยนต์ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของอีซูซุ มี “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ซึ่งขับขี่ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร ขึ้นไป และมีผลคะแนนตั้งแต่ 70-100 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และรายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสมัคร

3. วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล รอบแรก
          3.1) วันเวลา และเส้นทางรอบแรก
                    เส้นทางที่ 1 : วันที่ 14 มีนาคม 2558 :    กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ
                    เส้นทางที่ 2 : วันที่  2  พฤษภาคม 2558 :    นครปฐม – เพชรบุรี – นครปฐม
                    เส้นทางที่ 3 : วันที่  9  พฤษภาคม 2558 :    ชลบุรี – จันทบุรี – ชลบุรี
                    เส้นทางที่ 4 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 :    ขอนแก่น – นครราชสีมา – ขอนแก่น
                    เส้นทางที่ 5 : วันที่  6  มิถุนายน 2558:    สงขลา – นครศรีธรรมราช – สงขลา
                    เส้นทางที่ 6 : วันที่ 20 มิถุนายน 2558 :   เชียงใหม่ – ลำปาง – เชียงใหม่

รายละเอียดของเวลาเริ่มกิจกรรม สถานที่เริ่มต้นเดินทางและปลายทาง เส้นทางเดินรถขาไปและกลับ จุดแวะพัก บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทราบก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทเห็นสมควร

          3.2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทาง
                    3.2.1) ผู้สมัครสามารถเลือกเส้นทางที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 เส้นทาง ต่อคนขับ 1 คน ต่อรถ 1 คัน และต่อผู้ร่วมเดินทาง  1 คน ที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น
                    3.2.2) แบ่งกลุ่มรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทางเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 2500 ดีดีไอ หรือ 2500 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ และ (2) กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 3000 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ แต่ละกลุ่มแต่ละเส้นทาง รับจำนวนจำกัดกลุ่มละ 25 คัน ต่อเส้นทางเท่านั้น (รวม 50 คัน ต่อหนึ่งเส้นทาง)

          3.3) รางวัลสำหรับรอบแรก
                    รางวัลที่ 1 : เงินสดมูลค่า 100,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
                                   รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 1,200,000 บาท
                    รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 50,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
                                    รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 600,000 บาท   
                    รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 30,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
                                    รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 360,000 บาท
                    รางวัลที่ 4 : เงินสดมูลค่า 20,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
                                   รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 240,000 บาท   
                    รางวัลที่ 5 : เงินสดมูลค่า 10,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
                                   รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท   

                    รวมทั้งหมด 60 รางวัล มูลค่า 2,520,000 บาท

ผู้สมัครที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต้องขับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดตามเส้นทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยผู้สมัครที่มีผลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดที่สุดจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เป็นผู้ชนะ

4. วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล รอบชิงชนะเลิศ
          4.1) วันเวลา และเส้นทางรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 : กรุงเทพฯ – ระยอง – กรุงเทพฯ
          4.2) ผู้เข้าร่วมและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ถึง 5 ของแต่ละกลุ่มแต่ละเส้นทางในรอบแรก จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
          4.3) รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
                    รางวัลที่ 1 : เงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 2,000,000 บาท   
                    รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 300,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 600,000 บาท
                    รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 200,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 400,000 บาท
                    รางวัลที่ 4 : เงินสดมูลค่า 100,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
                    รางวัลที่ 5 : เงินสดมูลค่า 50,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
                   
                    รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่า 3,300,000 บาท

5. การรับสมัคร
          5.1) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยโทรศัพท์เพื่อขอรับรหัสการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าสมัครของแต่ละเส้นทาง   เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 0-2118-0777
          5.2) เอกสารประกอบใบสมัคร
                          - สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
                          - สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้สมัคร
                          - สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (แสดงเจ้าของและหรือผู้ครอบครองรถ)
                          - หนังสือให้ความยินยอม กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
                          - หนังสือให้ความยินยอม กรณีผู้ร่วมเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม

หมายเหตุ
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ บริษัทโฆษณา ตลอดจนคณะกรรมการไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา รายการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าเรื่องใด ให้ถือเป็นที่สุด
 • สามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


       
หากท่านมีข้อซักถาม  หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
ได้ที่ผ่ายสื่อสารการตลาด เศกสิทธิ์, ชานนทร์, จิรยุทธ โทร. 0-2966-2127-9 หรือ โทรสาร 0-2966-2759
พุทโธ... อัฏฐิกังปติกุลัง.... "รถเราเครื่องมันเล็ก... ไม่ได้ติดเทอร์โบ"

พื้นที่โฆษณา


ออฟไลน์ Areszoner

 • - มือใหม่
 • *
 • กระทู้: 2
ประหยัดน้ำมันด้วยน่าสนใจดี