เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

 • เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง เราจะถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงนี้แล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด หากเราตรวจพบว่าท่านละเมิดข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือโดยส่วนตัว เรามีสิทธิ์ระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การสมัครสมาชิกนี้ หมายถึง การสมัครสมาชิกประเภททั่วไป เพื่อความสะดวกในการโพสและอ่านข้อความเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครสมาชิกสามัญ อ่านการสมัครสมาชิกสามัญ คลิกที่นี่
 • ห้ามกระการทำใดๆ ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร โดยที่สังคมส่วนรวมไม่สามารถยอมรับได้
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการทำลายต่อความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ทุกประเทศ) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
 • ห้ามโฆษณาหรือจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
 • ห้ามนำเผยแพร่ไวรัส หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
 • กรุณาอ่าน พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และยอมรับในพระราชบัญญัติ
 • ใช้คำสุภาพ ไม่หยายคาย
 • พยายามอย่าพูดเรื่องการเมือง เพราะอาจจะทำให้เกิดการแตกแยกกันได้
 • กรุณาอ่านกฏระเบียบเรื่องการเขียนลายเซ็นต์ส่วนตัวที่ การเขียนลายเซ็นต์ส่วนตัว
 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและรับทราบข้อตกลงทั้งหมดแล้ว และยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เราจะดำเนินการ BAN ID ของท่าน หลังจากผ่านการพิจารณาแล้วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า