MU7 CLUB THAILAND

กิจกรรม => มิตติ้ง หรือกิจกรรมต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 10:39:41

หัวข้อ: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 10:39:41
(http://www.mu7club.com/img-web/news/newyear-to-2558.jpg)


เบียร์ สุรา ป๊อกซ่าทำให้ความสามารถในการถ่ายภาพเกือบจะเป็น 0  ไม่มีคำบรรยายเหมือนเดิม
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217103737.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217103737.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217103737.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217103737.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217103737.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217103932.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217103932.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217103932.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217103932.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217103932.jpg)หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 10:50:18
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217104824.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217104824.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217104824.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217104824.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217104824.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217105007.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217105007.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217105007.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217105007.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217105007.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 10:59:50
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217105632.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217105632.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217105632.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217105632.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217105632.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217105812.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217105812.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217105812.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217105812.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217105812.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:15:19
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217111320.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217111320.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217111320.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217111320.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217111320.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217111511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217111511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217111511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217111511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217111511.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:17:36
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217111729.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217111729.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217111729.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217111729.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: ป้ายแดง ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:34:24
ขอบคุณภาพสวยๆค่ะน้าชัย รอชมต่อนะคะ  ;D
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:42:52
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน ผมนี่ยิงรัว ๆ ไปเลย
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217114056.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217114056.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217114056.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217114056.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217114056.jpg)
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217114246.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217114246.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217114246.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217114246.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217114246.jpg)หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:46:10
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217114437.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217114437.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217114437.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217114437.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217114437.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217114557.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217114557.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217114557.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217114557.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217114557.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 11:49:12
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217114902.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217114902.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217114902.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217114902.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217114902.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 12:11:08
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217120756.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217120756.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217120756.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217120756.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217120756.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217120916.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217120916.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217120916.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217120916.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217120916.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217121019.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217121019.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217121019.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217121019.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217121019.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217121103.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217121103.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 12:29:55
ภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ ผมไม่รู้ ผมไม่เห็น ผมมาววววว
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217122509.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217122509.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217122509.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217122509.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217122509.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217122612.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217122612.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217122612.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217122612.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217122612.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217122728.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217122728.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217122728.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217122728.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217122728.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217122832.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217122832.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217122832.jpg)

ราตรีสวัสดิ์ครับ  บ่าย ๆ มาชมภาพ ช่วงเช้าของวันที่ 14 ธ.ค. 2557
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 14:15:52
สวัสดีเช้า 14 ธ.ค.2557
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217140810.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217140810.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217140810.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217140810.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217140810.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217141011.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217141011.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217141011.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217141011.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217141011.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217141204.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217141204.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217141204.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217141204.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217141204.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217141511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217141511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217141511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217141511.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217141511.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 14:21:56
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217141918.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217141918.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217141918.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217141918.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217141918.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217142142.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217142142.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217142142.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217142142.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217142142.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 14:32:13
กอด กอด
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217142444.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217142444.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217142444.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217142444.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217142444.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217142721.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217142721.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217142721.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217142721.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217142721.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217142942.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217142942.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217142942.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217142942.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217142942.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217143155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-2-20141217143155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-3-20141217143155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-4-20141217143155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/434-5-20141217143155.jpg)

หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyu ที่ 17 ธันวาคม 2014, 14:35:52
ภาพจากกล้องผม พอแค่นี้ครับ สว้สดี
รอกล้องท่านอื่น ๆ
(http://www.mu7club.com/picture-area/434-1-20141217143546.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: JoJo ที่ 17 ธันวาคม 2014, 22:14:16
เห็นภาพแล้วอิจฉาจริงๆ  :-*
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: prayong ที่ 17 ธันวาคม 2014, 22:41:54
อยากไปด้วยจังเลย
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: chatpol ที่ 17 ธันวาคม 2014, 22:57:10
ขอบคุณครับภาพสวยๆบรรยายดีๆ กด like เลย ที่นำมาฝาก
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: mu3000vgs ที่ 17 ธันวาคม 2014, 23:01:42
บรรยากาศอบอุ่นจริงๆ   ;D ;D
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: Krisda04 ที่ 21 มกราคม 2015, 23:06:14
บรรยากาศดีครับ  ดูแล้วสนุกไปด้วย มีความสุขไปด้วย ;D
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่@ละลายพฤติกรรมครั้งที่ 8 (13-14/12/2014)
เริ่มหัวข้อโดย: moomoo3 ที่ 23 มกราคม 2015, 13:34:55
เห็นแล้วหวังว่าโอกาสต่อไปคงจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับน้าๆ(ดูแล้วครอบครัวหนูมิวเราอบอุ่นมากๆครับ) :P :P