MU7 CLUB THAILAND

กิจกรรม => มิตติ้ง หรือกิจกรรมต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: prapun2505 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 12:39:02

หัวข้อ: ภาพกิจกรรมน้องอิ่มท้องเพื่อนพ้องมิวเซเว่นคลับอิ่มใจ ปี 10 #
เริ่มหัวข้อโดย: prapun2505 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 12:39:02
ขออนุญาตเอาภาพที่สมาชิกถ่ายภาพลงไลท์มาลงในภาพกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งครับ
(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212122306.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212122306.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212122306.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212122306.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212122306.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212122500.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212122500.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212122500.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212122500.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212122500.jpg)
(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212122614.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212122614.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212122614.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212122614.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212122614.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212122804.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212122804.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212122804.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212122804.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212122804.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212122936.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212122936.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212122936.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212122936.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212122936.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123051.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123051.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123051.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123051.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123051.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123155.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123254.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123254.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123254.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123254.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123254.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123410.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123410.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123410.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123410.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123410.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123508.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123508.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123508.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123508.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123508.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123646.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123646.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123646.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123646.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123646.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123743.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123743.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-3-20180212123743.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-4-20180212123743.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-5-20180212123743.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-1-20180212123850.jpg)

(http://www.mu7club.com/picture-area/526-2-20180212123850.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมน้องอิ่มท้องเพื่อนพ้องมิวเซเว่นคลับอิ่มใจ ปี 10 #
เริ่มหัวข้อโดย: Optic ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 12:52:07
ขอบคุณครูจุ๋ม หมวดป๊อบ มากครับที่เป็นธุระประสานงานเพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายครับ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ และคนที่มาร่วมกิจกรรมรวมถึงสมาชิกที่ร่วมส่งแรงใจมาจากทั่วทุกสารทิศครับ
ขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมวางแผนและดำเนินงานให้กิจกรรมลุล่วงตามวัตถุประสงค์ครับ
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมน้องอิ่มท้องเพื่อนพ้องมิวเซเว่นคลับอิ่มใจ ปี 10 #
เริ่มหัวข้อโดย: ไอ!!คุก ๆ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 13:41:07
(http://www.mu7club.com/picture-area/005-1-20180212133938.jpg)

ขอขอบคุณ เพื่อนผอง น้องพี่  ที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมดีๆ นี้ ลุล่วงไปด้วยดี ปีหน้าเจอกันอีกนะครับ 
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมน้องอิ่มท้องเพื่อนพ้องมิวเซเว่นคลับอิ่มใจ ปี 10 #
เริ่มหัวข้อโดย: Lady Mu ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018, 22:40:28
ขอบคุณที่นำมาลงเว็บบอร์ดของเรานะคะน้าป๊อป (http://dl4.glitter-graphics.net/pub/433/433974gp1poj7g3d.gif) (http://www.glitter-graphics.com)  (http://dl5.glitter-graphics.net/pub/433/433965qzur0la2nd.gif) (http://www.glitter-graphics.com)
หัวข้อ: Re: ภาพกิจกรรมน้องอิ่มท้องเพื่อนพ้องมิวเซเว่นคลับอิ่มใจ ปี 10 #
เริ่มหัวข้อโดย: ป้ายแดง ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018, 10:04:03
ขอบคุณด้วยค่ะ