ส่งหัวข้อ "ภาพโดดๆ......มิตติ้งละลายพฤติกรรมครั้งที่ 4" ถึงเพื่อน