ส่งหัวข้อ "ภาพกิจกรรมทำบุญคลับโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก จ.อุทัยธานี" ถึงเพื่อน