ส่งหัวข้อ "ภาพเล็กๆ จาก Mu7@happy new year 2010" ถึงเพื่อน