ส่งหัวข้อ "รูปไหว้พระ...ล่องเรือที่ซุ้มป่าสัก....." ถึงเพื่อน