ส่งหัวข้อ "ภาพงานไหว้พระ 9 วัด ที่อยุธยา อิ่มบุญ อิ่$" ถึงเพื่อน