ส่งหัวข้อ "ภาพความสนุกสนาน มิตติ้งละลายครั้งที่9 ชาวมิวเซเว่นครับ" ถึงเพื่อน