ส่งหัวข้อ "ภาพบรรยากาศงาน Meeting MU7 Club ครั้งที่ 2 ครับ ฉลองแชม&#" ถึงเพื่อน