ส่งหัวข้อ "#เรียนเชิญร่วมกิจกรรมมิตติ้ง ละลายพฤติกรรมครั้งที่ #9" ถึงเพื่อน