ส่งหัวข้อ "#เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานทำบุญคลับประจำปี MU7 CLUB ครั้งที่ 8#" ถึงเพื่อน